The Blue Hole

The next step in mass entertainment


U wilt graag laten zien dat u Uw publiek begrijpt. U wilt ook dat uw publiek het onderling goed kan vinden. U wilt uw publiek best een stukje vrijheid gunnen. Voorop lopen in moderne communicatiemiddelen. Een sociale factor zijn voor uw klanten, dat komt iedereen ten goede.

Dat kan nu. Connecting Technologies Netherlands heeft een absoluut uniek product ontwikkeld waarmee u uw publiek een nog bijzondere plaats geeft.

The Blue Hole stelt uw publiek in staat om content van hun mobiele telefoon direct naar een groot centraal opgesteld beeldscherm te zenden. Hierdoor geeft u uw publiek een unieke invloed op de opgeving.

Bluetooth

Foto(c) Marc van Zuylen, Zeeland (NBr)
Foto(c) Marc van Zuylen, Zeeland (NBr)

The Blue Hole werkt door middel van BlueTooth communicatie. Gebruikers van het systeem kunnen kostenloos foto's en muziek uploaden naar The Blue Hole. De binnengekomen foto's worden vervolgens direct getoont op een dynamische foto-slideshow met foto-caroussel. Dit alles met een minimum aan handelingen en zonder pairing/pincode gedoe.

Filtering

Binnengekomen materiaal wordt allereerst naar een filter-module gezonden, teneinde automatisch vast te kunnen stellen of de inhoud wellicht geschikt is voor het de slideshow. Alle binnengekomen foto's kunnen tevens worden gescreened op een preview LCD scherm van The Blue Hole alvorens deze in de slideshow worden opgenomen.

U Heeft vast nog wat vragen. Kijk dan eens bij functies van The Blue Hole. Of neem contact op.